Selecteer een pagina

Quickscan

Door de bouw van een nieuwe vinex wijk in Leische Rijn moet de natuur wijken. De weilanden waar schapen grazen en bloemen en grassen groeien worden vervangen door bestrating met twee onder een kap woningen of rijtjeshuizen. Het weiland met de dieren en planten doen er niet meer toe. Het gaat alleen nog om de mens die woningen nodig heeft. De mens heeft de macht in de wereld en de planten en dieren zijn daar de dupe van. 

Quickscan is een fotoserie waarin een document wordt gemaakt van de planten en dieren die nu nog in het gebied Leische Rijn staan. Aan de rechterkant is een foto te zien van de bouw van de nieuwe vinex wijk. Aan de linker kant is een scan te zien van de natuur die nu nog te vinden is bij Leidsche Rijn maar waar straks overheen gebouwd is.